با سلام خدمت شما کاربر گرامی ٬ این موتور جستجو فعلا در بیش از ۶۰ هزار لغت فارسی و انگلیسی جستجو می کند زبان های دیگر با کمک شما قابل توسعه می باشد.
برای شرکت در توسعه این موتور جستجو لطفا ثبت نام کنید.

نورتاب

  • abat-jour

مشترک

  • abonné

حق اشتراک

  • abonnement

فرهنگستان

  • académie

دانشگاهی

  • académique 1

علمی، عالمانه

  • académique 2

جُنگ

  • album

پوشْ‌برگ

  • aluminium foil

غیرحرفه‌ای

  • amateur

پویانمایی

  • animation

پویانما

  • animator

پیام‌گیر

  • answering machine

عتیقه

  • antique

کاشانه

  • appartement

درخواست‌نامه

  • application form

آبزی‌دان

  • aquarium

بایگانی

  • archives

نشانه

  • armes

آسان‌بر

  • ascenseur 1

بالابر

  • ascenseur 2
Template Design:Dima Group